Zničený hřbitov

On

Pohřbívám to, co jsem k tobě
kdy cítila. Už navždy. Ty city
už nikdo nevzkřísí.

Blacke • Turista
11. září 2011 0
Protispamová ochrana