Zvířecí hřbitov

Mykášek

Škoda žes musel odejít tak
malí..a žes neobjevil nic z 
života a musel jsi umřít
takovou smrtí..

Nela Hrušková • Turista
23. října 2007 0
Protispamová ochrana