Satanistický hřbitov

Anička

Sestro mrtvá jsi, nechala jsi
my pouze vzpomínky a nechty v 
mé kůži když jsi se nechtěla
pustit… Ale nakocen to byl
pěkný pád. M2j se fajne a 
doufám že už mě necháš na 
pokoji když jsi mrtvá.

koreal • Vampír
16. srpna 2007 0
Protispamová ochrana
Přihlášení
Náhodné moudro a přísloví
Síla poctivosti je tak velká, že si jí vážíme i u těch, které jsme nikdy neviděli, a také, což je ještě důležitější, u nepřítele. (Cicero)

FAQÚstava MěstaKontakt

Na tento web se vztahuje autorský zákon platný na území České Republiky v plném znění.
Dále také tzv. Ústava Města Mrtvých ©