Satanistický hřbitov

Anička

Sestro mrtvá jsi, nechala jsi
my pouze vzpomínky a nechty v 
mé kůži když jsi se nechtěla
pustit… Ale nakocen to byl
pěkný pád. M2j se fajne a 
doufám že už mě necháš na 
pokoji když jsi mrtvá.

koreal • Vampír
16. srpna 2007 0
Protispamová ochrana