Moudra a citáty slavných

Prozkoumejte nezapomenutelná moudra a citáty slavných osobností, která osvětlila naše myšlenky a ovlivnila naše životy. Ponořte se do hlubokých myšlenek, inspirujících slov a životních lekcí, které vám pomohou pochopit svět z nové perspektivy.

Být si vědom prohřešku je počátek spásy.Seneca
Liška mění srsrt, nikoly zvyky.Suetonius
Za úmysl se nikdo netrestá.Ulpanius
Člověk, který má soucit s neštěstím druhého, pomýšlí na sebe.Publilius Syrus
Lidé by měli vždy znát míru, když je vzájemné přátelství sblíží.Euripides
Nikomu kdo se ohlíží po věcech, se nelíbý vlastní.Seneca
Lidská přitozenost toužípo nových věcech.Plinius Starší
Kdo chceš bezpečně prožít svůj život, nesmíš svou myslí vězet trvale v chybách, jěž mravům nejvíce škodí.Cato
Kdo bloudícímu vlídně cestu ukáže, toť jako by světlo o své světlo zapálil : nic míň mu nesvítí, zapálí-li druhému.Cicero
Přemáhej všechny těžkosti odvahou.Silius Italicus
Jakou kdo v pokladně nastřdal sumu, jen s takovou důvěrou může počítat nyní.Iuvenalis
Není nám milé, co smíme, co nesmíme, více nás láká.Ovidius
Krátký čas života je dostatečně dlouhý k dobrému a čestnému životu .Cicero
Jestliže se ti podařilo ovládnout vášeň dříve, než ona tebe, pak se můžeš radovat.Plautus
Rozpoznat chvíli pro mlčení a pro mluvení to je velká věc.Seneca
Cokoli dá ti osud, to snášej, a zvítězíš nad tím.Vergilius
Často má mlčící tvář výmluvná slova i hlas.Ovidius
To, co se má v budoucnu stát se velikým, rodí se z nepatrných počátků.Publilius Syrus
Příliš se nestarej o to, co budoucí osud ti chystá : ten se nebojí smrti, kdo úzkostn o život nedbá.Cato
Pomsta je přece jen sladká - je sladší, než život sám!Iuvenalis
Počátek moudrosti je zbavit se pošetilosti.Horatius
Nejpřímější cesta ke slávě je ta, když se člověk snaží být v skutku takový, za jakého chce být pokládán.Sokrates
Vzácné jsou šťastné časy kdy si můžeš myslet, co chceš a říkat, co si myslíš.Tacitus
Honit se za nemožným je šílenství ; nemožné však je, aby špatní nejednali špatně.Marcus Aurelius
Není neřesti, která by neměla zastánce.Seneca
Kadidlem usmiřuj božstvo, nech telátko vyrůstat pro pluh, nevěř, že usmíříš Bohu, když za oběť krev bude téci.Cato
Čemukoliv se učíš učíš se pro sebe.Petronius
Každému sluší nejlépe, co je mu nejvlastnější.Cicero
Velký a pamětihodný čin se neděje bez nebezpečí.Terentius
Jestliže k malému malé dáš a učiníš-li to často, rychle se pak i z malého veliké stane.Hésiodos
Z toho, co prospívá, vše může téžuškodit.Ovidius
Prvním požadakem výmluvnosti je jasnost.Quintilianus
Jak velkou moc má boháč, není-li už dědic předem znám ?Euripides
Povinnost zajisté velí mít před dětmi největší ostych.Iuvenalis
Používej častěji uší než jazyka.Seneca
Něco jiného mají lidé uzavřeno v srdci, něco jiného mají na jazyku.Sallustius
Moudrost jediná je schopna zahnat z duše smutek a nedovolit, abychom se třásli strachem.Cicero
Cokoli říkáš, buď stručný, ať může chápavá mysl rychle vnímat tvá slova a věrně je uchová pro vždy.Horatius
I veliké věci se často zvrátí v jediném okamžiku.Livius
Je těžké zachovávat míru v tom, co pokládáš za dobré.Seneca

Moudra a citáty slavných