Moudra a citáty slavných

Prozkoumejte nezapomenutelná moudra a citáty slavných osobností, která osvětlila naše myšlenky a ovlivnila naše životy. Ponořte se do hlubokých myšlenek, inspirujících slov a životních lekcí, které vám pomohou pochopit svět z nové perspektivy.

Každé umění je nápodobou přírody.Seneca
Co je od začátku chybné, to se během času nemůže spravit.Paulus
Lépe je nedělat nic, než dělat něco špatně.Cicero
Pokojná vláda zmůže i to, co nezmůže zuřivý boj.Claudianus
Soutěž v lidství je nejlepším závodem.Publilius Syrus
Nad vším zvítězí láska: i my se lásce podřídíme!!Vergilius
Život nedal lidem nic, co by nezaplatili velkou námahou.Horatius
Jakmile je lidská mysl otřesená, má sklon věřit pověrám.Tacitus
Lidé rádi uvěří tomu, čemu uvěřit chtějí.Caesar
Výmluvnost neprospívá více lidem než kolika škodí.Quintilianus
To ,co vyniká, není nikdy ušetřeno závisti.Veleius Paterculus
Všichni se ptáme, zda je člověk bohatý, nikdo se neptá zda je dobrý.Seneca
božská vůle si zahrává s osudy smrtelných lidí.Ovidius
První, kdo na světě stvořil bohy, byl strach.Statius
Zemřít nechci, být však mrtev je mi zcela lhostejné.Epicharmos
Vzdělání je sladký plod hořkého kořene.Cato
Hlupci, když jedněm chybám se brání, vždy do jiných se řítí.Horatius
Vždy velmi krutou mocí vládne lidem zvyk.Publilius Syrus
Je nebezpečné kupovat od několika, co patří mnohým.Sallustius
Nic se mezi lidmi nešíří rychleji než pomluva.Plautus
Smrt, po níž následuje nesmrtelnost, není třeba oplakávat.Cicero
Čím jste mocnější, tím mírněji musíte užívat moci.Livius
Vydrž a na svém stůj ,ta práce ti přinese plody.Ovidius
CO je horší než stařec, jenž začíná žít.Seneca
Vládce nestojí nad zákony, ale zákony nad vládcem.Plinius Mladší
Protože se nemůže stát, co chceš, chtěj, co můžeš .Terentius
Méně se raduj, pak budeš mít i menší žal.Martialis
Společný žal se snadněji snáší.Claudianus
Žiješ-li poctivě, nedbej na řeči zlovolných lidí.Cato
Dříve než začneš, je třeba rozvahy, jakmile jsi rozvážil, je třeba jednat rychle.Sallustius
Kdo sám sebe se bojí, stálá muka prožívá.Publilius Syrus
Ve věčnost nevěř, jen pohleď, jak hodina krátí rok i blažený den.Horatius
Zlatem se dají vylomit i ocelové brány.Apuleius
Válku je třeba začínat tak, aby bylo zřejmé, že se neusiluje o nic jiného ež o mír.Cicero
Nestarej se o to, co se tě netýká.Plautus
Prvním uměním králů je umět snášet nenávist.Seneca
Jsou jen dvě věci, k nimž je třeba při každém zločinu přihlížet, záměr a výsledek.Quintilianus
Příroda neříká nikdy nic jiného, než říká moudrost.Iuvenalis
Štěstěna je stálá jen ve své vrtkavosti.Ovidius
Z mlčení nevzejde škoda, z mluvení však bývá zle.Cato

Moudra a citáty slavných