Moudra a citáty slavných

Prozkoumejte nezapomenutelná moudra a citáty slavných osobností, která osvětlila naše myšlenky a ovlivnila naše životy. Ponořte se do hlubokých myšlenek, inspirujících slov a životních lekcí, které vám pomohou pochopit svět z nové perspektivy.

Sám není nikdo dost moudrýPlautus
Rovné právo není to, kterého všichni užívají, nýbrž to, které bylo stanoveno pro všechny.Seneca
Bezúhonnost přináší více nebezpečí než pocit.Sallustius
Když štěstí málo dalo, málo může vzít.Publilius Syrus
Oráč je -li ohnutý, oře rovné brázdy.Plinius Starší
Již se neříká nic, co nebylo řečeno dříve.Terentius
Láska je jak slza, v oku vzniká, k srdci proniká.Publilius Syrus
Život si nekoupí nikdo, však užívat ho může každý.Lucretius
Přátelství je vždy prospěšné.Seneca
Vzácnou moudrost ti dá hlavně dlouhá zkušenost.Cato
Nestálý dav své názory mění vždy při změně vládce.Claudianus
Je marné prosit toho, kdo je bez citu.Publilius Syrus
Hlad je kořením pokrmů.Cicero
Milé tě překvapí chvíle, která už neměla přijít.Horatius
Poctivou je jen ta, kterou nikdo nechtěl.Ovidius
Tvrdím, že mrtev je ten, komu odumřel stud.Plautus
Přílišná důvěřivost zpravidla přivádí neštěstí.Nepos
Muži hodnému chváli můza zahynout nedá.Horatius
Být chudý uprostřed bohatství, to je ten nejhorší druh nouze.Seneca
Kdo štěstěnou je hýčkán, přijde o rozum.Publilius Syrus
Lépe je zemřít, než trávit život podobný smrti.Gallus
Často, když odplují mraky nastane zářivý den.Ovidius
Každý osud je možno zmáhat jen snášením.Vergilius
Budeš-li pomlouvat sám také pomluvu uslyšíš.Plautus
Štěstí dá mnohým příliš, nikomu ale dost.Martialis
Zisk příjemně voní, ať má jakýkoliv původ.Iuvenalis
Dovré mravy se udržují vůlí.Quintilianus
Sneseš-li chyby přítele, přisvoj si je.Publilius Syrus
Největší útrapy dodávají odvahu mluvit svobodně.Livius
Neštěstí je příležitost pro statečnost.Seneca
Málo lze dokázat se zbraní v poli, když doma chybí rozvaha.Cicero
Každý svého štěstí strůjcem.Sallustius
Jde osud krokem, který nikdo nevidí.Publilius Syrus
Bezpráví roznítí znovu i zcela vyhaslý oheň.Ovidius
Je nutné, abys zuřil, když ostatní běsní, nechceš-li zůstat sám.Petronius
Se svými starostmi občas i radost a veselí střídej, abys měl dosti sil a nesl kdejakou svízel.Cato
Nesnadná je cesta, míří-li někdo k výšinám.Cassius Severus
Trpělivostt činí lehčím to, co nelze napravit.Horatius
Láska k penězům roste jak přibývá samotných peněz.Iuvenalis
Láska roste, jak přibývá samotné lasky.Markusius

Moudra a citáty slavných