Moudra a citáty slavných

Prozkoumejte nezapomenutelná moudra a citáty slavných osobností, která osvětlila naše myšlenky a ovlivnila naše životy. Ponořte se do hlubokých myšlenek, inspirujících slov a životních lekcí, které vám pomohou pochopit svět z nové perspektivy.

Tolik je na světě povah, co rozličných podob a tváří.Ovidius
Smrt lakomce je jeho první dobrý čin.Publilius Syrus
Nic není sladčí než pomsta.Quintilianus
Nebývá každá věc stejně vhodná, pro všechny lidi.Propertius
Události, věk i zkušenost vždy přinášejí něco nového.Terentius
Kdo lituje, že chyboval, je téměř nevinný.Seneca
Přátelství, které mohlo skončit, nebylo nikdy pravým přátelstvím.Hieronymus
Je zatěžko i Bohu milovat s rozumem.Publilius Syrus
Léčíš-li rány, je vždy na bolest, lepším lékem bolest.Cato
Každý člověk chybuje, jen hlupák však v chybách setrvává.Cicero
Neexistuje žádné vítězství než takové ,kdy nepřátelé i v duchu uznají, že jsou poražení.Claudianus
Nic hloupějšího není než hloupý smích.Catullus
Neznámé může oklamat, známým je však k smíchu.Phaedrus
Historie je učitelkou života.Cicero
Kdo hyne svými zbraněmi, ten dvakrát umírá.Publilius Syrus
Žijte statečně, statečně nastavte hruď, i když vás neštěstí potká.Horatius
Ránu, jež se nedá zhojit, je třeba mečem vytnout, aby nenakazyla dotyčnou část.Ovidius
Musíš žít pro druhé, chceš-li žít pro sebe.Seneca
Statečně jedná spíš ten, kdo v bídě schopen je žít.Martialis
Mnoho nespravedlnosti a nepravostí se stává zvyklostmi.Terentius
Již dříve způsobila zahálka pád králů, i kvetoucích měst.Catulius
Všechno se mění, nic nehyne.Oviduis
Máme si přát aby byl ve zdravém těle zdraví duch.Iuvenalis
K učení toho, čeho je zapotřebí, se žádný věk nemůže zdát pozdní.Augustinus
Celý lidský život není nic jiného než cesta ke smrti.Seneca
Spolehlivý druh je koupě jistě nejlepší.Publilius syrus
Všichni pochválí toho, kdo příjemné s prospěšným spojí.Horatius
Lepší a bezpečnější je jistý mír než očekáváné vítězství.Livius
Nesnadno vyniknou lidé, když jejich přednostem brání chudoba v domě.Iuvenalis
Píle je nejlepší pomocník i pro průměrného ducha.Seneca
Škodlivé následky nečinnosti se musí odstranit při práci.Seneca
Chyby budou dokud budou lidé.Tacitus
Všechno co vzniklo, také zaniká.Sallustius
Násobí se dobro, když se rychle k chudákovi dostane.Publilius Syrus
Činorodý rozum překoná téměř všechny potíže.Ammianus Marcellinus
Umět využít život dosud prožitý, to je jako žít dvakrát.Martialis
Dobré se snadno mění v horší.Quintilianus
Často pozor si dej, co říkáš komu a o kom.Horatius
Kdo zlému pomáhá ten časem lituje.Phaedrus
NIkdo není tak starý, aby se nedomníval, že by mohl být na živu ještě rokCicero

Moudra a citáty slavných