Moudra a citáty slavných

Prozkoumejte nezapomenutelná moudra a citáty slavných osobností, která osvětlila naše myšlenky a ovlivnila naše životy. Ponořte se do hlubokých myšlenek, inspirujících slov a životních lekcí, které vám pomohou pochopit svět z nové perspektivy.

Pohrdne potoky, když začne pít přímo z pramenů.Hieronymus
Sestrou poctivé mysli je chudoba.Petronius
Vždyť se i o tebe jedná, když sousední stavení hoří.Horatius
Rovní s rovnými se velice lehce shodnou.Cicero
Prozíravost a rozvaha jsou vlastnosti, které má mít vojevůdce.Tacitus
Posledním stupněm závisti je nenávistPlinius Mladší
I sebemenší pověst stačí k pohromě.Publilius Syrus
Za naději nedám ani zlámaný groš . Terentius
Všechny srovnává smrt : nerovni se rodíme, rovni umíráme.Seneca
Zákony je třeba vykládat mírněji, aby se tak, učinilo zadost cíli, s nímž byly vydány.Celsus
Hleď si klidnou mysl zachovat i v dobách zlýchHoratius
Každá doba je tím kratší, čím je šťastnější.Horatius
Pole, jakkoliv úrodné, bez obdělání úrodu nepřináší.Cicero
Pro mužnou odvahu není žádná cesta nepřístupná.Ovidius
Čím je strachu, tím je zpravidla nebezpečí.Livius
Je mylné ,za dar pokládat věc jiným vyrvanou.Publilius Syrus
Závist je původkyní slávy a lidé ji rádi upírají těm, kteří nad ně příliš vynikají.Nepos
Pro málo velkých žije lidský rod.Lucanus
Je nemožné dát se na útěk před sudbou.Seneca
Kdo se dříve objeví, ten má větší právo.Terentius
Ten kdo zbohatnout touží, chce také zbohatnout rychle.Iuvenalis
I barbar lásku získá, jen je-li dost bohatý.Ovidius
Majetek který jsi dal, jenom ten budeš vždy mít.Martialis
Cizí vady máme před očima, vlastní za zády.Seneca
Nikdo se nestal nesmrtelný díky své lenosti.Sallustius
Každému věku sluší něco jiného.Plautus
Je nutno dbát na to, aby přátelství nezměnilo v hluboké nepřátelství.Cicero
Dobře žil ten, kdo mohl zemřít, když sám chtěl.Publilius Syrus
Usiloval o cizí, svoje promrhal.Sallustius
Ve velkých věcech i chtít znamená dost.Propertius
Vládce ať nespěchá s trestem, však odměnu měl by dát rychle.Ovidius
Pomáhá se oklamaným, ne klamajícím.Ulpianus
Příjemná pochvala od těch, kteří sami ve chvále žili.Cicero
Zmíráme od svého zrodu, vždyť konec je s počátkem spojen.Manilius
Láska pozvedá nízké, nenávistí se vysoké hroutí.Cato
Paměť má svoji dvojí přednost: snadno zachycuje a věřně uchovává.Quitilianus
Kde soudí žalobce, tam zákon neplatí.Publilius Syrus
Z jednoho zla se rodí druhé.Terentius
Je třeba se učit i v praxi upevňovat to, co ses naučil.Seneca
Ve vážných záležitostech není místo pro žertování.Cicero

Moudra a citáty slavných