Moudra a citáty slavných


Řadit dle     vyfiltrovat jen autora


Odloučení působí na lásku jako vítr na oheň. Malý uhasí, velký rozdmýchává.Dádí
Nemilují ti, kdo svou lásku nedávají najevo.Anglické přísloví
Co se škádlívá, to se rádo mívá.České přísloví
Láska je ze všech vášní nejsilnější, protože útočí na hlavu, srdce i tělo.Voltaire
Žádný učený z nebe nespadl, ale pitomce jako by schazoval.Julian Town
Ten, koho považujeme za blbce, považuje za blbce nás.M. Horníček
Máli se něco pokazit, tak se to pokazí.Murphy
Není vítěz ten,kdo bojoval a zvítězil,ale ten kdo miloval a zrazen byl a přeci odpustil.Archer
Jeden starý přítel je lepší než dva noví.Ruské přísloví
Historie je svědectvím času, světlem pravdy, životem paměti, učitelkou života, zvěstovatelkou dávných dob.Cicero
Šťastný je život shodující se s vlastní přirozeností.Seneca
Stáří se vplíží, aniž ho tušíš. Iuvenalis
Prokázaná věrnost většinou opět zavazuje k věrnosti.Livius
Dokazovat musí ten, kdo něco tvrdí, nikoliv ten, kdo popírá .Paulus
Žal se zmenší, když už dál růst, nemůže.Publilius Syrus
To, co se rodilo po dlouhý čas, i okamžik zmaří.Cato
I pod hrubou halenou je často skrytá moudrostCicero
Ztrácíme jisté, zatímco usilujeme o nejisté.Plautus
Sladkost žití nutí člověka mnoho potupného dělat i snášet.Valerius Maximus
Nenávist k hříchu mají, kdo dobří jsou, pro lásku ctnosti.Horatius
Pravda je přístupná všem, ještě nikdo ji neuchvátil jen pro sebe.Seneca
Je trpké za dobrotu sklidit špatnou odměnu.Plautus
Každý ať dále jen kráčí cestou již z dřívějška znáPropertius
Havranem náhle se stal ? nedávno labutí bylMartialis
Plačícímu člověku nepřijde nikdy vhod utěšitel, který sám pláče.Ennodius
Ti kdo se přes moře plaví podnebí, mění ne sebe.Horatius
Na světe člověka není, aby se zalíbil všem.Ovidius
Odsuzují to, čemu nerozumějí Quitilianus
Řeč lidí byla taková, jaký byl jejich život.Seneca
Vždy budí větší strach zlo, které neznáme.Publilius Syrus


Kontakt
Na tento web se vztahuje autorský zákon platný na území České Republiky v plném znění.
Dále také tzv. Ústava Města Mrtvých 2020©