Moudra a citáty slavných

Prozkoumejte nezapomenutelná moudra a citáty slavných osobností, která osvětlila naše myšlenky a ovlivnila naše životy. Ponořte se do hlubokých myšlenek, inspirujících slov a životních lekcí, které vám pomohou pochopit svět z nové perspektivy.

Nezkušenost mladého věku má být posilována a řízena prozíravostí starců.Cicero
Nejen přirozenost, ale také výchova utváří povahu.Columella
První a nejlepší učitelkou lásky k rodičům je příroda.Valerius Maximus
A ohýbat snaž se, dokud jsou děti přístupné a dokud se tvárnit dají.Vergilius
Dobro je to, co je svou přirozeností dokonaléDiogenés
Přiměřenější lidské přirozenosti jsou ty povinnosti, které vyplívají ze smyslupro pro pospolitost, než ty, které se odvozují z moudrostiCicero
Nevjětší dobrem je žít podle přírody.Cicero
Pod pláštíkem špinavým je často moudrost.Caecilius Statius
Nedbát o zisk ve vhodnou chvíli je někdy zisk největší.Terentius
Někdy si nás víc zaváže ten, kdo dal málo, ale učinil to s ušlechtilostí, kdo nám poskytl něco nepatrného, ale učinil to rád.Seneca
Kdo mnoho žádá, tomu mnoho schází.Horatius
Dobře konat, to vyžaduje svůj čas a svůj věk.Plútarchos
Víc než před kýmkoli jiným měl by ses stydět sám před sebou.Pythágoras
Vítězem nad osudem je moudrost.Iuvenalis
Přátelství má být nesmrtelné, nepřátelství smrtelné.Livius
Osočování mnohých přemohlo ctnost jednoho člověkaNepos
Kde je potlačena svoboda lidu, tam přestává svoboda slova.Publilius Syrus
Toužíš-li v srdci být šťasten, pak pohrdej bohatstvím, neboť kdokoli lační jen po něm, je lakomec vždycky a žebrák.Cato
Žádné otroctví není tak potupné jako otroctví dobrovolné.Seneca
Přátelství má větší cenu než příbuzenství.Cicero
Budiz nam lhostejno delky zivota cloveka zije pro sebe, bud nesmrteln ten, kdoz zij je pro ostatniRadim Fedorovič
Často z malých nedostatků poznáváme velké nedostatky.Cicero
Rozvážní lidé dokáží, pokud to jen trochu jde, změnit i neštěstí ke svému prospěchu.Héliodóros
Pokud se spokojíš se svým údělem, budeš žít moudře.Horatius
Národ může být zdravý tam, kde jsou zdravé zákony lidu.Publilius Syrus
Kdo raduje se, když ho chválí lichotník, obvykle lituje, když ho postihne trest.Phaedrus
Příznivý osud prověřuije lidi šťastné, nepříznivý velké.Plinius
Je snadnější se sporu vyvarovat, než ho pak odvracet.Seneca
je těžké neprozradit vinu výrazem tvéře.Ovidius
Co ničíš jiným, čekej od jiných.Publilius Syrus
Pokud tím neškodí jinému, nikomu se nezakazuje získávat prospěch pro sebe.Ulpanius
Proto máme dvě uši a jedna ústa, abychom více naslouchali a méně mluvili.Diogenés Laertios
Kdo se příliš poddáváš hněvu, raději neztahuj ruku na svoji ženu.Lucilius
To co nemůžeš napravit, je nejlépe snášet.Seneca
Je lidské milovat a je lidské odpouštět.Plautus
Nic není tak proměnlivé, nic tak nestále jako ženský rozmar.Seneca
Opilost není nic jiného ,než dobrovolné šílenství.Seneca
Počestná manželka je muži poddána, ale zárověň mu vládne.Publilius Syrus
Jen čas ti spravedlivost muže prověří, však špatného lze poznat za jediný den.Sofokles
Sama příroda nás vede k tomu ,abychom milovali své potomky.Cicero

Moudra a citáty slavných