Moudra a citáty slavných

Prozkoumejte nezapomenutelná moudra a citáty slavných osobností, která osvětlila naše myšlenky a ovlivnila naše životy. Ponořte se do hlubokých myšlenek, inspirujících slov a životních lekcí, které vám pomohou pochopit svět z nové perspektivy.

Čiré rozkoše není, nějaký zármutek vždycky nám zkalí radosti.Ovidius
Být příliš horlivý je málo bezpečné.Euripides
Kdo nehrozí se činu slov se nelekne.Sofokles
Krása je svou povahou něco královského, zvlášť když ji provází skromnost a zdrženlivost.Xenofón
Přátelství může být jedině mezi dobrými lidmi.Cicero
Jak nepatrná je zásluha neškodit tomu, komu bys měl dokonce prospívat.Seneca
Kdo přemáhá svůj hněv, vítězí nad největším nepřítelem.Publilius Syrus
Kdo je ctižádostivý, je podněcován i pochvalou.Xenofón
Měkká výchova, kterou nazýváme schovívavostí, oslabuje veškeré duševní i tělesné síly.Quintilianus
Je hanebné nenávidět toho, koho bys měl chválit.Seneca
Komu štěstí příliš přeje, toho dělá hlupákem.Publilius Syrus
Pýcha když ke skvělím mravům se pojí, pak ztrácejí cenu.Claudianus
Člověk se nasytí všeho, i lásky.Homéros
Z příživníka se stane daleko snadněji boháč než otec rodinyCicero
Užívej nezbytných statků, však nikdy jich nezneužívej, neboť kdo stráví své jmění, pak z jiného živoří v nouziCato
Všechno se krásné ve svůj čas.Sofokles
Co nemůže rozum, často vyléčí čas.Seneca
Neexistuje bolest, kterou by čas nezmenšil a nezmírnil.Sulpicius
Zlozvyk závislý na cizím mínění se zakořenil tak hluboko, že i bolest, cit nejpřirozenější, přechází v přetvářku.Seneca
Ani filosofie, ani vládní moc nezbavuje člověka citu.Iulius Capitolinus
Láska ta přináší jen nepokoj a strach.Ovidius
Svornost mezi bratry je vzácná.Ovidius
Kdybych mohl volit, dal bych přednost tiché moudrosti před upovídanou hloupostí.Cicero
Je mnoho takových, kteří prolévají slzy jen proto, aby je ukázali, a když není žádný divák, mají vždy oči suchéSeneca
Závist je slepá a nic jiného neumí než zlehčovat stnosti.Livius
Krásu nelze vidět v délce časového trvání, ale v ctnosti a vhodné uměřenosti.Plútarchos
Nauč se pozorně poslouchat, co říká druhý, a ze všech sil se snaž vcítit se v myšlení mlivícího.Marcus Aurelius
Spravedlnost nesklání hlavu před žádnou důstojností a u soudu je jediným králem ten, kdo může uplatnit selnější důvody.Héliodóros
Po ukvapeném rozhédnutí následuje lítost.Publilius Syrus
Žádostivosti není ničeho dost, přirozenosti stačí i máloSeneca
Mnoho je na světě mocného, nic však mocnějšího člověka.Sofokles
Není štěstí bez svobody a svoboda bez statečnosti.Thúkydidés
Není špatný jen ten, kdo činí křivdu, ale i ten, kdo má něco takového v úmyslu.Ailianos
Člověk nemá většího nepřítele, než sám sebe.Cicero
Každý má znát své meze a dbát jich ať v malých, či velkých věcech.Iuvenalis
Šťastný je ten, komu bylo i ve stáří dopřáno jít za moudrostí a pravdivým míněním.Platon
Žena která se oddává mnohým, se mnohým nelíbí.Publilius Syrus
Kdo se ničím neprovinil, nebojí se ničeho, a kdo něco provedl, bez ustání má trest před očima.Cicero
Kdo pomlouvá nepřítomného přítele, ten je špatný, toho se chraň!Horatius
Když dvakrát něco si rozmyslíš, tu obvykle je výsledkem tvé snahy nápad moudřejší.Euripides

Moudra a citáty slavných