Moudra a citáty slavných

Prozkoumejte nezapomenutelná moudra a citáty slavných osobností, která osvětlila naše myšlenky a ovlivnila naše životy. Ponořte se do hlubokých myšlenek, inspirujících slov a životních lekcí, které vám pomohou pochopit svět z nové perspektivy.

Nejvíce škod působí člověk člověku.Plinius Starší
Největšímu štěstí se má věřit co nejméně.Livius
Co je příjemnějšího než mít přítele se kterým můžeš mluvit jako sám se sebou ?Seneca
Povolnost plodí přátelství a pravda nenávist.Terentius
Život je jako hra: nezáleží na tom, jak dlouho trvalo představení, ale jak dobře bylo zahránoSeneca
Nikoliv věkem, nýbrž nadáním se dosahuje moudrosti.Plautius
Neštěstí zdrtí jen toho, kdo se dal oklamat štěstím.Seneca
Mládí sluší skromnost.Plautus
Štěstí člověka ještě žijícího a vystaveného útokům osudu je stejně nejisté a pochybné jako vítězství a odměna závodníka dokud zápas ještě probíhá.Solón
Zuřivost a hněv vrhá rozum do záhuby.Vergilius
Přílišná sebedůvěra obvykle vede k velké pohromě.Nepos
Žádné dobro není žádoucí pro svou vlastní hodnotu, mimo čestnost.Cicero
Pokud budeš mít štěstí, i přátel budeš mít hojnost, zastře-li slunce mrak, potom zůstaneš sám.Ovidius
Prospěch jednotlivce má bát zárověň prospěchem celku.Cicero
Železo je škodlivé, ale škodlivější než železo je zlato.Ovidius
Potupa druhých často ochrání mladou duši od neřesti.Horatius
Je v povaze člověka, že co si přeje, to i očekává.Charitón
Štěstí je jako ze skla, jak se leskne, tak se i láme.Publilius Syrus
Snášet zlé, toť osud lidský.Euripides
Celý život je člověk pln bolestí, strasti konce nemají.Euripides
Štěstí je vrtkavé, rychle vymáhá zpět, co dalo.Publilius Syrus
Komu je dostatek dopřán, ať nic už dále nežádá.Horatius
Rozumnému je bratr majetkem nejcennějším.Longos
Jak důmyslný je hněv, když vymýšlí, čím ospravedlnit své řádění!Seneca
Je dobré pozorovat na cizím neštěstí to, čemu se máme vyhnout.Publilius Syrus
Je naší největší povinností pomáhat nejdříve tomu ,kdo pomoc nejvíce potřebuje.Cicero
Každý boj s láskou je předem prohraný.Héliodos
Vytrvalá námaha nás připravuje k ušlechtilím dobrým činům.Sokrates
Neexistuje nic, co by nezmohla houževnatá činnost a usilovná a svědomitá péče.Seneca
Ušlechtilá ctnost činorodé láká a vyvolává touhu po činu.Plútarchos
Žil šťastně ten, kdo žil v ústraníOvidius
Již od mládí je třeba mít před očima stáří.Lucilius
Hleď vniknout v myšlení jednoho každého, ale i všem ostatním dopřej, aby vnikli v myšlení tvé!Marcus Aurelius
Po nevlídných časech zas přijdou lepší.Horatius
Chceš-li se vhodně vdát, rovného sobě si zvol.Ovidius
Manželství nedělá tělesné obcování, nýbrž vzájemný soulad.Ulpianus
Necítit své neštěstí není lidské, nebýt schopen je unést není mužné.Seneca
Každému prospívá to, co odpovídá jeho určení a jeho přirozenosti.Marcus Aurelius
Je dobré milovat aspoň trochu s rozumem.Plautus
Nic nesvědčí o duchu nesvobodném, malicherném jako láska k bohatství.Cicero

Moudra a citáty slavných