Moudra a citáty slavných

Prozkoumejte nezapomenutelná moudra a citáty slavných osobností, která osvětlila naše myšlenky a ovlivnila naše životy. Ponořte se do hlubokých myšlenek, inspirujících slov a životních lekcí, které vám pomohou pochopit svět z nové perspektivy.

Není-li to příkaz povinnosti, nečiň to; není-li to pravda, neříkej to! Neboť tvá vůle má být zcela ve tvé moci.Marcus Aurelius
Kdo pohrdá marnou slávou, získá slávu skutečnou.Livius
Učitel se má chovat ke svým žákům jako otec má myslit, že zastupuje ty, kteří mu svěřili své děti.Quintilianus
Radosti bývají počátkem našeho žalu.Ovidius
Nechval záliby vlastní a nekárej záliby cizí.Publilius Syrus
Nikdy není pozdě na cestu k dobrým mravům.Seneca
Kdyby se otevřela srdce tyranů bylo by vidět, jak sjsou rozervaná a samá rána.Tacitus
Škody na dobré pověsti jsou větší než se může odhadnout.Livius
Jestliže na sklonku stáří ti narůstá bohatství, buď již zaživa k přátelům štědrý a často je obdarovávej.Cato
Zákon prospěšnosti souhlasí vždy se zákonem čestnosti.Cicero
Přivolává na sebe vinu, kdo přehlíží poklesky.Publilius Syrus
Jsi-li rozhněván, nepři se o věci nejisté, neboť brání rozumu hněv, že nemůže určit, co je pravda.Cato
Není statečný jen ten, kdo přemáhá nepřítele, ale iten, kdo přemáhá rozkoše.Démokritos
Často malá opomenutá jiskra vyvolá velký požár.Curtius Rufus
Co děláš, hleď dělat s největší péčí a nadšením.Sokrates
Za šťastného pokládáme jen toho, komu bohové dovolili prožít život, šťastně až do konce.Solón
Čím jednou načichl džbán, když byl ještě nový, tu vůni dlouho si uchová.Horatius
Dobrá mysl v neštěstí zažene hned půlku zla.Plautus
Více radosti uvidíš u těch, kterých si štěstěna nikdy nevšimla, než u těch, které oputila.Seneca
Na zaačínající nemoc se snadno najde lék.Gratius Faliscus
Je běžné slovo přítel za to věrnost je vzácná.Phaedrus
Veškeré trestání a kárání se má obejít bez urážení.Cicero
Jak směšným cizincem je ve městě ten, ko se diví kterékoliv události v životě.Marcus Aurelius
Ti, kteří jsou posedlí láskou, nejsou schopni pochopit, že by se měli o něco starat víc než o lásku.Xenofón
Pyšný i z hanby si rychle udělá slávu.Publilius Syrus
Lidskému rodu není nic dražšího než děti.Livius
Přízeň osudu přátele získává, nepřízeň spolehlivě prověří.Seneca
V přátelství je důležitější podobnost povah než příbuzenský vztah.Nepos
Nesmí jeden druhému škodit pro svůj vlastní prospěch.Cicero
V neštěstích prokazuj pevnost a statečnost.Horatius
Rozum a z něho vyplývající připravenost na všechny životní zvraty je nejlepší lék k zmírnění zármutku.Plútarchos
Toužíš-li, aby se o tobě dobře mluvilo, uč se sám dobře mluvit a správně jednat.Stobaios
Přátelství si vyhledávej mezi sobě rovnými.Ovidius
Co činit je nehezké i říkat je nehezké.Sofokles
Co těžce snášíš, na to si zvykni, a poneseš to lehce.Ovidius
Nic nepodporuje vzplanutí lásky tolik jako polibek, neboť nevede k ukojení a vyvolává sladké naděje.Xenofón
Pohroma ukáže, máš-li pravého přítele.Publilius Syrus
Nejlepší není život nejdelší, ale nejmravnější.Plútarchos
Žádný osud není tak dobrý, aby sis na něj v něčem nemohl stěžovat.Publilius Syrus
Slávou pro ženy bude, jestliže se o nich mezi můži bude mluvit co nejméně, ať už by je chvláli nebo haněli.Thúkydés

Moudra a citáty slavných