Moudra a citáty slavných

Prozkoumejte nezapomenutelná moudra a citáty slavných osobností, která osvětlila naše myšlenky a ovlivnila naše životy. Ponořte se do hlubokých myšlenek, inspirujících slov a životních lekcí, které vám pomohou pochopit svět z nové perspektivy.

Úspěch přivolává mnohé ke zkáze.Phaedrus
V lásce vždy zápasí bolest a radost.Publilius Syrus
Vyhni se lenosti, již přináší liknavý život, neboť, když ochabne duch, pak zahálka ničí i tělo.Cato
Oči a uši jsou falešnými svědky tomu, kdo má duši barbara.Herakleitos
Otcovská moc má spočívat v laskavosti nikoliv v příkrosti.Marcianus
Zuřivost kruté závisti nemůže usmířit žádný klid.Claudianus
Přestaň naříkat nad ranami, které tě postihly, jako by to byly rány jen tvé a nebyly společně celému lidstvu.Valerius Maximus
Přijímej skromě, zříkej se bez reptání.Marcus Aurelius
Na dobrá předsevzetí není nikdy pozdě.Quintilianus
Dobrý skutek na špatném místě považuji za špatný skutek.Ennius
Kdybys i zlostí pukl, přesto budou lidé stále jednat stejně.Marcus Aurelius
Ctnost, tak jako silná a vytrvalá rostlina ,zakoření všude, kde najde ušlechtilou povahu a snaživou duši.Plútarchos
Kdo viní druhého ze špatnosti, ten ať se podívá sám na sebe.Plautus
Ať děláme cokoliv, má nám záležet na tom co děláme, ne na tom, zda nás někdo vidí.Cicero
Pokud se octneme v úzkých je snadné dát životu sbohem; statečně vede si ten bídu kdo dokáže nést.Martialis
Bohatství a chudobu nemají lidé v domě, ale v duši.Xenofón
Úspěch ničemů láká mnohé.Phaedrus
Co jednou odejde bez naděje na návrat, to vymizí i z duše.Hélodóros
Mezi starosti své vlož občas i zábavu a oddech, aby tak mohl tvůj duch dál snášet i obtížnou práci.Cato
V pohromách se z přátel stávají většinou nepřátelé.Caesar
Když lidé oddělují prospěšnost od čestnosti, obracejí naruby základní zákony přírody.Cicero
Odvykání činnosti plodí lenost, lnost pak ochablost.Apuleius
Tomu, kdo zkušenost nemá, se v přízni mecného líbí: zkušený má z ní strach.Horatius
Nikdo není dobrý náhodně, ctnosti je třeba se učit.Seneca
Kdo mlčí, ještě nepřiznává, ale je pravda, že také nepopírá.Paulus
Při úspěchu člověk neví, kdy má dost.Hérodotos
Na maličkostech často závisí příčiny velkých věcí.Livius
Styk s řádnými lidmi je školou ctnosti, styk se špatnými její zkázou.Xenofón
Přihlížej k tomu, co bylo, i k tomu, co přijde ; ten totiž božstvu se podobá, kdo vždy dopředu i nazpět hledí.Cato
Kdo zná sám seve, ví, co je pro něho výhodné, a rozezná, co může a co ne.Sokrates
Kdo nehodnému dobře činí, činí zlo.Cicero
Snazší je dělat více věcí krátce než jednu dlouho.Quintilianus
Přestaň už vykládat o tom jaký má být dobrý člověk : raději už jím buď.Marcus Aurelius
Prvním a největším trestem hříšníků je vědomí, že zhřešili.Seneca
Zdvojnásobuje své provinění, kdo nestydí se za svůj čin.Publilius Syrus
Bohatství neznamená chválu a nedostatek hanby.Apuleius
Odňat může být trest, vina však zůstane dál.Ovidius
Nečinnost tělo oslabuje, práce posiluje; první urychluje stáří, druhá prodlužuje mládí.Celsus
Kdo se sám chválí, brzy najde posměváčka.Publilius Syrus
Není větší zhouby v lidském životě, než tváří-li se chytráctví jako moudrost.Cicero

Moudra a citáty slavných