Moudra a citáty slavných

Prozkoumejte nezapomenutelná moudra a citáty slavných osobností, která osvětlila naše myšlenky a ovlivnila naše životy. Ponořte se do hlubokých myšlenek, inspirujících slov a životních lekcí, které vám pomohou pochopit svět z nové perspektivy.

Stává se velmi zřídka, že krása se s moudrostí pojí.Petronius
O tom, co uchovat chceš, si mysli, žes to nikdy neměl.Cato
Špatným je třeba nazvat toho, kdo je dobrý kvůli vlastnímu prospěchu.Publilius Syrus
Tomu, kdo se dovede ovládat, je dána schopnost rozpoznat, co je nejlepší, a pak zvolit dobré a vyhnout se špatnému.Sokrates
Lhář musí mít dobrou paměť.Quintilianus
Mně milejší je ten, kdo jedná s mírou vždy než kdo chce všeho příliš.Euripides
Snažím se být stručný a stávám se nesrozumitelným.Horatius
Neklesej na mysli, ani když v poměrech špatných se octneš: naději měj - jen ta nás neopustí ani v smrti.Cato
Za pláčem dědice skrytý je smích.Publilius Syrus
Vzácná je svornost krásy a cudnosti.Iuvenalis
Počestnost se dočká dlouholetého věku.Ovidius
Jednat ve shodě s přírodou je rozumnému tvoru totéž, jako ve shodě s rozumem.Marcus Aurelius
Ani talent bez vzdělání, ani vzdělání bez talentu nemůže vytvořit dokonalého umělce.Vitruvius
Usiluj o to, nač stačíš, ať neklesneš pod tíhou díla : zmizel by výsledek práce a nechal bys marným ten podnik.Cato
Žádná smrt není trpčí než otroctví.Héliodóros
Zdá se, že bohové nám dali básníky darem.Cicero
Potají přítele napomínej, ale veřejně chval!Seneca
Abys byl zdravější, musíš být občas i zdrženlivější: rozkoši zřídka čiň radost, však o zdraví pečuj co nejvíc.Cato
Ctnost sama o sobě je nejkrásnější odměnou.Silius Italicus
Ne všechno co je dovoleno je čestné.Paulus
Velikost člověka posuzujeme podle ctnosti, nikoliv podle majetku.Nepos
Jaké kdo umění zvládl, v tom se má i nadále cvičit.Cicero
Nikdo mě nemusí slzami ctít a pohřbívat s pláčem. Proč ? Když o mně muži hovoří, žiji přece dál.Ennius
Nikdo není tak zkušený aby nevěděl, že musí jednou zemřít.Seneca
Špatné povahy nikdy nepostrádají učitelePublilius Syrus
Lásku nelze mísit se strachem.Seneca
Stále si uvědomuj, kdo jsou ti, jejichž uznání chceš sklízet.Marcus Aurelius
Dobrý člověk nedokáže křivdit.Publilius Syrus
Úspěch obvykle provází ty, kteří mají chuť pustit se do něčeho, a ne ty, kteří o všem dluho uvažují a váhají.Hérodotos
Co sám sis zavinil, to bolí nejvíce.Sofokles
Nikdo z nás není baz hříchu; jsme lidé, nikoliv bozi.Petronius
Kdo pro ctnost na smrt vydán je, ten nezemře.Plautus
Žádné úmění nedokáže napodobit mnohotvárnost přírody.Cicero
Rozum je záštitou člověka.Fókylidés
I když je ctižádost sama o sobě chybou, přeci bývá často příčinou ctností.Quintilianus
Vytrvalá dobrota víťězí nad špatnými lidmi.Seneca
Pouhý úmysl krást nedělá člověka zlodějem.Paulus
Msta je rozkoší vždy jen pro malichernou a slabou povahu.Iuvenalis
Podstatným krokem ke šlechetnosti je již vůle stát se dobrým.Seneca
Špatným strážcem trvalé moci je strach, a naopak láska je její věrnou pomocnicí na všechny časy.Cicero

Moudra a citáty slavných