Moudra a citáty slavných

Prozkoumejte nezapomenutelná moudra a citáty slavných osobností, která osvětlila naše myšlenky a ovlivnila naše životy. Ponořte se do hlubokých myšlenek, inspirujících slov a životních lekcí, které vám pomohou pochopit svět z nové perspektivy.

Kniha, která usiluje o nesmrtelnost, musí mít ducha.Martialis
Bolest nutí lhát i nevinné.Publilius Syrus
Nevědět, co se událo před tvým narozením znamená být stále dítětem.Cicero
Cokoli zchystá ti osud, hleď klidně to snášet, neb mnohem lehčeji poraní to, s čím sám budeš počítat napřed.Cato
Zkušenost je učitelem všech věcíCaesar
Lidský život je jako železo, které se opotřebovává, jestliže je užíváš, a které stráví rez, jestliže je neužíváš.Cato
Zkušenost bez vzdělání platí více než naopak vzdělání bez zkušenosti.Quintilianus
Pravda je dcerou času.Cellius
Není tak špatné knihy, aby alespoň v něčem nebyla prospěšná.Plinius
Rozvážnost znamená vědět, co je třeba žádat, a čemu se vyhýbat.Cicero
Nutnosti se nemůžeš vyhnout, tu můžeš překonat.Seneca
Kdo viděl nynější, viděl všechno: i co se od věčnosti dálo, i co se donekonečna bude dít.Neboť všechno dění je stejnorodé a stejnotvárné.Marcus Aurelius
Nejsem z těch kteří vedou zahálčivý život, neboť čas v nečinnosti je pro mě jako smrt.Ovidius
Lidé věří ochotně tomu, co si přejí.Caesar
Jestliže poklesneš v něčem, pak vzápětí trestej sám sebe.Cato
Podle jednoho se uč poznávat všechno ostatní.Vergillius
Pravá vrátí se tvář, nepravá změní se v nic.Petronius
Když dva se přou a jeden z nich se rozhněvá, je moudřejší, kdo neodporuje.Euripides
Těžko se člověk odnaučuje tomu, čemu se učil dlouho.Seneca
Pro učeného a vzdělaného člověka žít znamená přemýšlet.Cicero
Vyhni se klepům, sic vznikl by dojem, že vymýšlíš nové.Cato
Nebezpečné je věřit i nevěřitPhaedrus
Co si tak svízelně získáš, jen ve větších starostech, ve strachu udržíš.Iuvenalis
Omylem se na podstatě pravdy nic nemění.Ulpanius
Země je společná matka všech smrtelníků.Livius
Učený má své bohatství vždy v sobě.Phaedrus
Když se špatný člověk dělá dobrým, tehdy je nejhorší.Publilius Syrus
Naše památka bude žít tehdy, pokud jsme si ji svým životem zasloužili.Plinius
Je-li někdo na omylu, vlídně ho pouč a ukaž mu, v čem chybuje. Nedovedeš-li to, přičti to za vinu sobě.Marcus Aurelius
Zdravý rozum je pramen i počátek dobrého psaní.Horatius
Pravda plodí nenávist.Ausonius
Koho se bojí toho nenávidí, koho nenávidí, tomu přejí smrt.Ennius
Pouze ctnost, poskytuje trvalou radost.Seneca
Poctivý muž je ten, kdo prospívá komu může, a neškodí nikomu, leda by byl nespravedlivě napaden.Cicero
Není člověku nic vítanější ho než přítel v pravou chvíli.Plautus
Drž se práce na kterou stáčíš, a nepouštěj se do takové, která je nad tvoje síly a schopnosti.Sokrates
Vadou těla se duše nezohaví, ale rásou duše se zdobí i tělo.Seneca
Pravá krása není nikdy oddělena od užitečnosti.Quintilianus
Nelze žít příjemně, jestliže se nežije moudře, čestně a spravedlivě.Epikůros
Sláva, již verši sis získal, bude navěky žít.Ovidius

Moudra a citáty slavných