Moudra a citáty slavných

Prozkoumejte nezapomenutelná moudra a citáty slavných osobností, která osvětlila naše myšlenky a ovlivnila naše životy. Ponořte se do hlubokých myšlenek, inspirujících slov a životních lekcí, které vám pomohou pochopit svět z nové perspektivy.

Přičina je skrytá, výsledek se všeobecně znám.Ovidius
Lichotivá řeč má svůj jed.Publilius Syrus
Lidé, kteří více pachtí po posmrtné slávě, neuváží, že příští pokolení budou také smrtelná.Marcus Aurelius
Kdo v neštěstí se ocitne, má v neštastném zas podporu.Plútarchos
Přátelství nemá pronikat do hloubi duše, ať se dá rozvázat ať se dá rozvázat čarovné pouto mysli, uvolnit, nebo zas zapnout.Euripides
Ve všech věcech je něco užitečného, třebaže ve skryté podobě.Cicero
Trojího musí řečník dbát : co říká, kde to říká a jak to říká.Cicero
Je to nadšení a síla ducha, co činí lidi výmluvnými.Quintilianus
Podle činů poznávej skutečnost.Plautus
Nad myšlenku není nic rychlejšího ;neexistuje rychlost, která by mohla soupeřit s rychlostí myšlenky.Cicero
Není nic ubožejšího než špatné svědomí.Plautus
Je zaslepenost, odsuzovat to, co neznáš.Seneca
Kdo miluje ten přehlížení nemá rád.Plútarchos
Především na prvním místě měj péči o své zdraví, nesmíš poměry vinit, když příčinou bolesti jsi sám.Cato
Jeden je ovlivněn povahou lidí, jiní jejich starostmi.Plútarchos
Nejhorším druhem nepřátel jsou pochlebníci.Tacitus
Mládež od sebe sama se opičí po cizích chybách.Iuvenalis
Vyvětluješ-li pomluvu, činíš ji ještě horší.Publilius Syrus
Povolný buď i pevný, jak potřeba právě to žádá - změníš-li časem moudrý své názory, není to k necti.Cato
V lichocení špatného člověka se skrývají nástrahy.Phaedrus
Když lidé vyučují, sami se učí.Seneca
Každé slovo, které neslouží ani k pochopení, ani k ozdobě, lze nazvat chybným. Quintilianus
Jednou když vypustíš slovo, už nikdy jej nevezmeš zpátky.Horatius
Nejsou vždy věci takové, jak vypadají; První dojem oklame mnohé.Phaedrus
Je pošetilé na běh světa zanevřít, vždyť vůbec toho nedbá.Marcus Aurelius
Ten kdo do dětských srdcí vryl jednu hrabivou touhu ,dává jim zvrácené rady, a takto je k lakomství vede.Iuvenalis
Uč se naslouchati, jestliže neumíš mluvit.Pomponius Bononiesis
Jaký je člověk sám, taková je i jeho řeč.Cicero
Všechno neznámé se pokládá za velkolepé.Tacitus
Lenošení bez vzdělávání znamená smrt a hrob pro žijícího člověka.Seneca
Nezasloužím si abych zarmucoval sebe sama;vždyť jsem ani nikoho jiného nikdy schválně nezarmoutil.Marcus Aurelius
Na žádné věci ať ti neujde ani její podstata, ani pravá cena.Marcus Aurelius
Ničemu nemůžeme bez příkladu správně vyučovat, ani se naučit.Columella
Nic nedal život smrtelníkům bez velké námahy.Horatius
S událostmi s nimiž tě osud spojil, se hleď srovnat;a lidi, s nimiž tě osud sloučil, miluj, ale opravdově!Marcus Aurelius
Nebude umět mluvit, kdo se nenaučí mlčet.Ausonius
Vyzbrojuj poznatky ducha a nikdy se nepřestaň učit, neboť bez nauky se život bezmála podobá smrti.Cato
Zítřejší den je žákem dnešního.Publilius Syrus
Nikomu neuškodilo, že mlčel, spíš na škodu bylo, že mluvil.Cato
Šťasten komu se dostalo poznání příčiny věci.Vergilius

Moudra a citáty slavných