Zničený hřbitov

Robert

Pohřbívám tě za to, žes mě
vystavil riziku, aniž bys mi 
to předtím řekl….nenávidím
tě za to ….

Vampyrka • Turista
11. listopadu 2010 0
Protispamová ochrana