Satanistický hřbitov

čiteľka Bábelová

šikanovala žiakov a tí jej to 
vrátili aj s úrokmi! a nech si 
nemyslí že jej na hrob budme
nosiť kvety!

Anonymní • Turista
27. září 2007 0
Protispamová ochrana