hřbitov

Z-Z

Z-Z, má drahá maminko, byť ne 
pokrevní. Kéž bys mohla
odpočívat v tichu a poklidu.
Kéž svět nechá odpočinout
tvému tělu i duši. Tento hrob
z lásky ti přeju.

Angelique • Bludička
22. listopadu 2010 0
Protispamová ochrana