alt

Tma

PříběhAngee • Tulačka • 3. 1. 2015

Strach ze tmy je silný....

Tma je černá,
strach sílí,
noc je temná,
on se mnou strach sdílí.

Bojím se samoty,
nechci být sama,
bojím se temnoty,
ta je dnes hravá….

Hraje si se smysly,
falešné sny,
domnívám si nesmysly,
nechci tyhle hry!

Šeptá mi do ucha,
asi jako od ducha.
Duch temnoty pořád mě hlídá,
pocit úzkosti stále mě svírá.

Všude stíny, baterky jas,
zítra v noci bude mě mít zas…….

Diskuse článku