alt

Až si pro mne přijde má Smrt...

PoezieMonttyJack • Poutník • 8. 9. 2013

14. Července 2006

Titulní básnička k sbírce "Bláznův svět" znalí si všimnou inspirací Jimem Čertem, ve skutečnosti v době psaní téhle básně jsem o Čertovy ještě ani neslyšel sním mne seznámil až kamarád v rámci dřevárny "Pěti armád"... Mnozí politicky smyšlející jedinci mi to vytknou a vytýkají i dnes, tak i přesto píšu že tato báseň je na motivy/věnovaná Jimu Čertovy... Ne každá tvůrčí mysl musí patřit k "dobrému člověku"...
V uvozovkách jsou obě slova "dobrý"i "člověk", má dvě oblíbená témata k diskuzi...

Až si pro mne přijde má Smrt… Náruč jí nastavím…
Až si pro mne přijde má Smrt… Na rty ji něžně políbím…
Až si pro mne přijde má Smrt… Provedu ji černou tmou…

Provedu ji… Potáhnu dál za sebou…
Černou nocí, temným dnem… Na bále Smrti proženu ji parketem…
Parketem kostí dávno mrtvých zrůd… Dokud neuslyším prosbu z jejích úst…

Až si pro mne přijde má Smrt… Nebudu schopen dál již jít…
Až si přijde pro mne má Smrt… Budu připraven s ní odejít…

Co jsem, a co představuji, zemře se mnou v temnotách…
Z mých představ a ideálu zbude prázdný prach…
Však já doufat mohu jen, že nezemře se mnou můj dávný sen…
A tak těch pár veršů a v nich klíč zde sepisuji dál…
Já ,Montty Jack… Blázen bláznův a Bláznů král…

***

Je to již víc jak šest let co jsem tohle poprvé zveřejnil… A protože netoužím aby to zapadlo v propadlišti dějin píšu To zde znovu…
Zveřejňuji to pro Vás, snad se to někomu bude líbit…

Prosím je to moje autorské dílo, šířím ho volně takže Vás jen žádám… Pokud ho budete šířit vražte tam dolů (by Montty)

Děkuji

Diskuse článku